Customer Support

Request support

Order guides

Track order status

Shipping method

Warranty policy

Guide return package

NewaTV Shopping

About NewaTVShopping

Career

Security policy

Term of condition

Policy on ecommerce

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

https://quehuongshop.vn

Website TMĐT quehuongshop.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

a. https://quehuongshop.vn là Website thương mại điện tử phục vụ bán hàng của chính công ty thông qua kênh Online để tiếp nhận các đơn hàng.

b. https://quehuongshop.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về nhiều loại sản phẩm ghế khác nhau thông qua kênh trực tuyến được biết được giá, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm được thuận tiện hơn.

I) Nguyên tắc chung

Website điện tử  quehuongshop.vn do Công ty TNHH LIÊN HIỆP TUỔI TRẺ DI ĐỘNG thực hiện hoạt động và vận hành.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Website thương mại điện tử quehuongshop.vn luôn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán hàng hóa qua Website thương mại điện tử quehuongshop.vn luôn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

II) Quy định chung

Tên Miền Website Thương mại Điện tử:

Website TMĐT quehuongshop.vn do Công ty TNHH LIÊN HIỆP TUỔI TRẺ DI ĐỘNG phát triển với tên miền Website là: www.quehuongshop.vn (sau đây gọi tắt là: “Website TMĐT quehuongshop.vn”)

Định nghĩa chung:

Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng bán trên quehuongshop.vn. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Website quehuongshop.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

- Thành viên  đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý TMĐT quehuongshop.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Website TMĐT quehuongshop.vn.

-  Khi bạn đăng ký là thành viên của quehuongshop.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của quehuonghomeshopping.

-  Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website TMĐT quehuongshop.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website quehuongshop.vn.

III) Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

quehuongshop.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người mua liên quan đến giao dịch tại website.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH LIÊN HIỆP TUỔI TRẺ DI ĐỘNG

Địa chỉ: 400 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Hotline: 1900636634

Truy cập  https://quehuongshop.vn

quehuongshop.vn tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng).

Người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, quehuongshop.vn thì một trong 2 bên người mua và quehuonghomeshopping sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV) Quản lý thông tin xấu

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT quehuongshop.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT quehuongshop.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT quehuongshop.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT quehuongshop.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT quehuongshop.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website MTĐT quehuongshop.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT quehuongshop.vn.

V) Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Website TMĐT quehuongshop.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của quehuongshop.vn, quehuongshop.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các giao dịch trên  , bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Website TMĐT quehuongshop.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Website TMĐT Truy cập hotro.quehuongshop.vn       chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Website TMĐT quehuongshop.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Website TMĐT quehuongshop.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VI) Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT quehuongshop.vn

1) Quyền của Ban quản lý Website TMĐT quehuongshop.vn

Website TMĐT quehuongshop.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website TMĐT quehuongshop.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website TMĐT quehuongshop.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website TMĐT quehuongshop.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Website TMĐT quehuongshop.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website TMĐT quehuongshop.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website TMĐT quehuongshop.vn.

Website TMĐT quehuongshop.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website TMĐT quehuongshop.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website TMĐT quehuongshop.vn.

Website TMĐT quehuongshop.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website TMĐT quehuongshop.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website TMĐT quehuongshop.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website TMĐT quehuongshop.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Website TMĐT quehuongshop.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website TMĐT quehuongshop.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website TMĐT quehuongshop.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Website TMĐT quehuongshop.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website TMĐT quehuongshop.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website TMĐT quehuongshop.vn

Website TMĐT quehuongshop.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website TMĐT quehuongshop.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website TMĐT quehuongshop.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

VII) Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Website TMĐT quehuongshop.vn

1) Quyền của Thành viên Website TMĐT quehuongshop.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của quehuongshop.vn và được quehuongshop.vn đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại quehuongshop.vn .

Đối với thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại quehuongshop.vn và đăng bán sản phẩm của mình trên Website TMĐT quehuongshop.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Website TMĐT quehuongshop.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website TMĐT quehuongshop.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT quehuongshop.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Website TMĐT quehuongshop.vn.

2) Nghĩa vụ của Thành viên Website TMĐT quehuongshop.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT quehuongshop.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT quehuongshop.vn và những thông tin đang tải lên Website TMĐT quehuongshop.vn là chính xác.

VIII)  Điều khoản áp dụng

Quy chế của Website điện tử quehuongshop.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Website điện tử quehuongshop.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website điện tử quehuongshop.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được quehuongshop.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia quehuongshop.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

IX)   Điều khoản sử dụng Voucher và điểm thưởng

Voucher

Tất cả Vocher khuyến mãi được tặng sẽ được áp dụng cho đơn hàng tiếp theo.

Vocher khuyến mãi được sử dụng không thời hạn.

Với giá trị mua hàng lần kế tiếp từ 200.000đ đến dưới 1.000.000đ được sử dụng 01 voucher đã tặng.

Với giá trị mua hàng lần kế tiếp từ 1.000.000đ đến dưới 1.500.000đ được sử dụng 02 voucher đã tặng.

Với giá trị mua hàng lần kế tiếp từ 1.500.000đ đến dưới 2.000.000đ được sử dụng 04 voucher đã tặng.

Với giá trị mua hàng lần kế tiếp từ 2.000.000đ được sử dụng 05 voucher đã tặng.

Quý Vị cân nhắc trước khi áp mã khuyến mãi, chúng tôi sẽ không hoàn lại Voucher nếu Quý Vị đổi ý mua sản phẩm khác

Điểm Thưởng

Quý khách hàng có thể tích lũy điểm thưởng bằng cách mua sản phẩm trên website

Điểm giới thiệu chỉ được tính khi khách hàng là khách thật sự tải app và cài đặt trên máy điện thoại.

1 ID chỉ chấp nhận đăng ký được 1 tài khoản. 

Những khách hàng tạo nhiều tài khoản để lấy điểm giới thiệu sẽ bị hủy các điểm đó vì không đúng quy định

Điểm thưởng sẽ dùng để đổi quà trên website và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

X)   Điều khoản cam kết

Mọi thành viên khi sử dụng quehuongshop.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ  với quehuongshop.vn theo thông tin dưới đây để được  giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Website thương mại điện tử https://quehuongshop.vn

Công ty TNHH LIÊN HIỆP TUỔI TRẺ DI ĐỘNG

400 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Website: https://quehuongshop.vn

Email: hotro@quehuongshop.vn