Customer Support

Request support

Order guides

Track order status

Shipping method

Warranty policy

Guide return package

NewaTV Shopping

About NewaTVShopping

Career

Security policy

Term of condition

Policy on ecommerce

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

Quê Hương Home Shopping (htttps://quehuongshop.vn) có bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và thông tin từ quý khách. Vì vậy ngay khi chúng tôi nhận được liên hệ, yêu cầu tư vấn hoặc đơn hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với quý khách bằng điện thoại hoặc email để tư vấn chi tiết cho quý khách.

 

Trân trọng cảm ơn!